Mail hỗ trợ người nước ngoài Tỉnh Wakayama

1.Mục đích

Những năm gần đây, số lượng người nước ngoài sinh sống tại Tỉnh Wakayama tăng về số lượng và trong số đó có nhiều người vẫn còn hạn chế về năng lực Tiếng Nhật. Để đối ứng trong những tình huống cần truyền đạt thông tin kịp thời, chính xác liên quan đến vấn đề hỗ trợ khi xảy ra thiên tai - thảm họa, tình trạng lây nhiễm Covid -19 V.v...

Vì lẽ đó, Tỉnh Wakayama đã xây dựng hệ thống truyền tin thông qua hình thức gửi mail đến địa chỉ e-mail đã đăng ký “Mail hỗ trợ người nước ngoài Tỉnh Wakayama”. Thông tin được gửi đến người nước ngoài được hiệu quả hơn qua hình thức đa ngôn ngữ dựa vào quốc tịch được đăng ký.

2.Tóm lược về dịch vụ

Dịch vụ này sẽ gửi đến hộp thư điện tử của người nước ngoài đã đăng ký mail, nội dung gửi đi đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, liên quan đến thông tin hỗ trợ trong trường hợp xảy ra thiên tai – thảm họa, phòng chống thiên tai – thảm họa và an toàn sức khỏe V.v.. .

Hỗ trợ 5 ngôn ngữ bao gồm Tiếng Nhật dễ hiểu, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Philippines, Tiếng Việt.

Hãy bấm vào đây để biết thêm chi tiết và cách thức đăng ký mail hỗ trợ người nước ngoài

3.Số sau (URL)

https://a10.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=4&aid=731&bn_code=51a2db7303e1336ec7745467115ba0cb

このページの先頭へ